Rapport

Twiik AB släpper rapport för det första kvartalet 2024

Det första kvartalet präglades i hög grad av försäljningen av dotterbolaget Twiik coaching technologiesAB och förflyttningen till fokus på metabol hälsa. Genom försäljningen har bolagets riktningsförändring slutförts och fullt fokus ligger nu påkonceptet 100...

Läs mer

Twiik AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen för 2023

Årsredovisningen finns nu tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida: https://twiik.me/investor-relations/finansiella-rapporter/ Såsom bolaget meddelade den 22 april 2024 har styrelsen för Twiik AB i samband med färdigställandet av årsredovisningen beslutat att skriva ned såväl den...

Läs mer
Twiik