Investor Relations

Senaste pressmeddelande

Senaste rapporter

Finansiell kalender

  • Kommande
  • Gångna


24 augusti 2021

Halvårsrapport 2021


23 november 2021

Q3 rapport 2021


25 mars 2022

Bokslutskommuniké 2021

4 maj 2021

Årsstämma

Twiik