Investor Relations

Finansiell kalender

8 december 2022

Extra bolagsstämma 

7 februari 2023

Bokslutskommuniké 

28 oktober 2022

Delårsrapport Q3 2022

23 augusti 2022

Delårsrapport Q2 2022

30 maj 2022

Årsstämma

13 maj 2022

Delårsrapport Q1 2022

29 april

Årsredovisning 2021

25 mars 2022

Bokslutskommuniké 2021

23 november 2021

Q3-rapport 2021

24 augusti 2021

Q2-rapport 2021

4 maj 2021

Årsstämma

Twiik