Investor Relations

Finansiell kalender

25 augusti 2023

Delårsrapport Q2

27 oktober 2023

Delårsrapport Q3

5 maj 2023

Årsstämma

4 maj 2023

Delårsrapport Q1

10 mars 2023

Årsredovisning

7 februari 2023

Bokslutskommuniké 

8 december 2022

Extra bolagsstämma 

28 oktober 2022

Delårsrapport Q3 2022

23 augusti 2022

Delårsrapport Q2 2022

30 maj 2022

Årsstämma

13 maj 2022

Delårsrapport Q1 2022

29 april

Årsredovisning 2021

25 mars 2022

Bokslutskommuniké 2021

23 november 2021

Q3-rapport 2021

24 augusti 2021

Q2-rapport 2021

4 maj 2021

Årsstämma

Twiik