Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Twiik AB (publ), org. nr 556947-7788, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 maj 2021 hos Twiik AB Med anledning av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning...

Läs mer
Twiik