Twiik AB erhåller preliminärt godkännande från Nasdaq First Growth Market

Twiik AB erhåller preliminärt godkännande från Nasdaq First North Growth Market – Anmälningsperioden i emissionen inleds imorgon

Pressmeddelande
21 april 2021

I syfte att expandera verksamheten avser Twiik AB (”Twiik”) att genomföra en kapitalisering och notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) under Q2 2021. Twiik har erhållit preliminärt godkännande från First North. Inför noteringen genomför bolaget en kapitalisering. Anmälningsperioden löper till och med den 6 maj 2021.

Twiik erbjuder en internationellt skalbar och användarvänlig träningsplattform, anpassad för digital coachning, med ett komplett integrerat säljsystem. Kunderna, som bland annat utgörs av gymkedjor och fristående personliga tränare, erbjuds därmed ett komplett verktyg som de sedan kan integrera i den befintliga verksamheten.

Träningsbranschen – en bransch i förändring
Träningsbranschen digitaliseras i snabb takt och allt fler vill träna hemma, precis som allt fler vant sig vid att handla alltifrån mat till kläder direkt från hemmet. Kundernas förändrade vanor och en allt större förväntan på tillgänglighet och digitala tjänster skapar ett behov för träningsbranschen att ställa om och leverera sina tjänster på nya sätt. Marknaden för onlineträning förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxt om 33,1 procent från 2020 till 2027 och vara värd cirka 60 miljarder USD år 2027.1

Twiik stöttar branschens aktörer i omställningen
– Konsumenterna är mer än redo för onlineträning. Det finns en enorm möjlighet för dagens tränare och gym att ta steget och börja erbjuda digitala träningstjänster och därmed bli en del av den nya ekonomin, säger Anders Gran, VD.

Twiik är en av få aktörer som kombinerar en användarvänlig plattform anpassad för digital coachning med ett komplett integrerat säljsystem som hjälper tränare och gym att skapa skalbara affärer. Kunderna – som utgörs av både multi-site gymkedjor och enskilda personliga tränare – får ett komplett verktyg som kan integreras i den befintliga verksamheten.

– Genom Twiik kan de lansera digitala tjänsteerbjudanden betydligt billigare och med kortare time-to-market än tidigare. Samtidigt skapar vi en handelsplats för onlineträning dit konsumenterna kan söka sig för att hitta den bästa onlineträningen, fortsätter Anders Gran.

Twiik, som idag arbetar med flera av Sveriges ledande gymkedjor och tränare, har en stark plattform med fler än 350 000 användare och cirka 30 000 000 registrerade träningssessioner. Twiik är nu i ett läge där det är fullt fokus på expansion i form av fler användare, fler kunder och samarbetspartners samt nya marknader.

Om noteringen
I syfte att möjliggöra dessa satsningar har styrelsen i bolaget fattat beslut om att genomföra en kapitalisering och notera bolaget på First North. Twiik har i samband med detta erhållit preliminärt godkännande från First North. Kapitaliseringen är en förutsättning för en ökad tillväxttakt, genom vilken Twiik kan fortsätta arbetet inom organisations- och produktutveckling samt öka bolagets marknadsföringsaktiviteter för att bli den globala marknadsplatsen för digital träning.

– Utvecklingen under det gångna året har medvetandegjort behovet och accelererar samtidigt en befintlig trend av digitalisering. Att verka i en noterad miljö ökar bland annat synligheten gentemot potentiella samarbetspartners, tränare och ökar användarens kännedom om Twiik, säger Mårten Öbrink, styrelseordförande i Twiik.

1 Online Fitness Market Statistics (2020). Virtual Fitness Industry Forecast – 2027. Tillgänglig: Online Fitness Market Statistics | Virtual Fitness Industry Forecast- 2027 (alliedmarketresearch.com) (2020-11-25)

Kapitalisering och notering
Anmälningsperioden i Bolagets planerade emission inleds imorgon, torsdag den 22 april 2021, och pågår fram till och med den 6 maj 2021. Mer information om erbjudandet hittas i memorandumet som finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.twiik.me) samt Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se).

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till Twiik i samband med den kapitaliseringen och noteringen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Svenska Kapitalmarknadsgranskning AB, med e-postadress ca@skmg.se och telefonnummer +46 (0) 11 32 30 732.

För mer information om kapitaliseringen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission Telefon: +46 (0) 40 615 14 10 E-post: info@sedermera.se

För mer information om Twiik, vänliga kontakta:
Anders Gran, VD
Telefon: +46 (0) +46 (0) 341 73 25 E-post: anders@twiik.me Hemsida: www.twiik.me

Twiik AB grundades 2013 och är ett innovationsbolag med säte i Malmö och kontor i Stockholm. Bolaget utvecklar digitala lösningar som gör det möjligt för tränare och gym att skapa innovativa digitala träningstjänster och därmed digitalisera sitt tjänsteerbjudande och göra bra träning tillgänglig för en större målgrupp. www.twiik.me

Filer för nerladdning

Twiik