Twiik AB är godkänt för notering på Nasdaq First North Growth Market

14 maj

Twiik AB är godkänt för notering på Nasdaq First North Growth Market

Twiik AB (”Twiik” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget erhållit godkännande om notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Första handelsdag är onsdagen den 19 maj 2021. Bolagets aktier kommer att handlas under kortnamnet TWIIK, med ISIN-kod SE0015797352, och Bolagets teckningsoptioner av serie TO 1 kommer att handlas under kortnamnet TWIIK TO, med ISIN-kod SE0015948708.

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB är av Bolaget utsedd till Certified Adviser. Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB har agerat legal rådgivare i samband med noteringen.

För mer information om noteringen, vänligen kontakta
Sedermera Fondkommission 
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10 
E-post: info@sedermera.se

För mer information om Twiik, vänliga kontakta
Anders Gran, VD
Telefon: +46 (0) +46 (0) 341 73 25
E-post: anders@twiik.me
Hemsida: www.twiik.me

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 70 755 95 51
E-post: ca@skmg.se

Twiik AB grundades 2013 och är ett innovationsbolag med säte i Malmö och kontor i Stockholm. Bolaget utvecklar digitala lösningar som gör det möjligt för tränare och gym att skapa innovativa digitala träningstjänster och därmed digitalisera sitt tjänsteerbjudande och göra bra träning tillgänglig för en större målgrupp.

Twiik