Rapport bolagsstämman

Kommuniké från årsstämma i Twiik AB (publ) den 5 maj 2023

Twiik AB (publ) höll den 5 maj 2023 årsstämma. Vid stämman fattades, bland annat, följande beslut. Fastställande av resultat- och balansräkningenStämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022. Dispositioner...

Läs mer
Twiik