Årsredovisning

Twiik AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen för 2023

Årsredovisningen finns nu tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida: https://twiik.me/investor-relations/finansiella-rapporter/ Såsom bolaget meddelade den 22 april 2024 har styrelsen för Twiik AB i samband med färdigställandet av årsredovisningen beslutat att skriva ned såväl den...

Läs mer
Twiik