Twiik AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2022

Twiik AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen för 2022.

Årsredovisningen finns nu tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida: https://twiik.me/investor-relations/finansiella-rapporter/

Twiik