Kallelse

Kallelse till extra bolagsstämma i Twiik AB (publ)

Aktieägarna i Twiik AB (publ), org.nr 556947-7788, kallas till extra bolagsstämma den 29 februari 2024 kl. 10.00 på Djäknegatan 9, Malmö. Rätt att delta vid extra bolagsstämmanDen som önskar delta i stämman ska: –...

Läs mer
Twiik