MAR

Twiik AB släpper rapport för det första kvartalet 2024

Det första kvartalet präglades i hög grad av försäljningen av dotterbolaget Twiik coaching technologiesAB och förflyttningen till fokus på metabol hälsa. Genom försäljningen har bolagets riktningsförändring slutförts och fullt fokus ligger nu påkonceptet 100...

Läs mer

TWIIK AB AVYTTRAR DOTTERBOLAGET TWIIK COACHING TECHNOLOGIES AB

Twiik AB (”Twiik” eller ”Bolaget”) har tecknat aktieöverlåtelseavtal om att avyttra sitt helägda dotterbolag Twiik coaching technologies AB (”Dotterbolaget”) vilket innefattar affärsområdena Gym & Tränare samt Workplace, till BRP Systems Group AB (”BRP”). I...

Läs mer
Twiik