MAR

Twiik AB ingår låneavtal

Twiik AB (“Twiik” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget erhåller ett lån om 4,5 MSEK från medlemmar i styrelsen. Lånet löper med en ränta om 1 procent per varje påbörjad trettiodagarsperiod. Lånet förfaller till betalning...

Läs mer

Twiik AB tecknar avtal med Friskis&Svettis Riks

Twiik AB har idag tecknat avtal med Friskis&Svettis Riks, Sveriges största träningsaktör. Avtalet innebär att Friskis&Svettis kommer att lansera nya digitala träningstjänster med hjälp av Twiiks plattform. Avtalet omfattar Friskis&Svettis över 150 föreningar och...

Läs mer
Twiik