MAR

Twiik ingår låneavtal

Twiik AB (“Twiik” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget erhåller ett brygglån om 1,2 MSEK från medlem i styrelsen i avvaktan på att den Företrädesemission som beslutades av extra bolagsstämman den 8 december 2022 genomförs...

Läs mer
Twiik