Noteringskrav

Twiik AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen för 2023

Årsredovisningen finns nu tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida: https://twiik.me/investor-relations/finansiella-rapporter/ Såsom bolaget meddelade den 22 april 2024 har styrelsen för Twiik AB i samband med färdigställandet av årsredovisningen beslutat att skriva ned såväl den...

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Twiik AB (publ)

Aktieägarna i Twiik AB (publ), org.nr 556947-7788, kallas till extra bolagsstämma den 29 februari 2024 kl. 10.00 på Djäknegatan 9, Malmö. Rätt att delta vid extra bolagsstämmanDen som önskar delta i stämman ska: –...

Läs mer
Twiik