Noteringskrav

Sista dag för handel i Twiik BTU

Twiik AB (”Twiik” eller ”Bolaget”) meddelar att emissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) har registrerats av Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units (”BTU”) är den 14 juli 2022. Utsökningsdagen för...

Läs mer

Twiik AB meddelar utfall i optionsinlösen

Den 25 maj 2022 avslutades nyttjandeperioden för Twiik AB:s (”Twiik” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1. Då kursen för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 under hela perioden överstigit den gällande aktiekursen,...

Läs mer
Twiik