Bolagshändelse

TWIIK AB AVYTTRAR DOTTERBOLAGET TWIIK COACHING TECHNOLOGIES AB

Twiik AB (”Twiik” eller ”Bolaget”) har tecknat aktieöverlåtelseavtal om att avyttra sitt helägda dotterbolag Twiik coaching technologies AB (”Dotterbolaget”) vilket innefattar affärsområdena Gym & Tränare samt Workplace, till BRP Systems Group AB (”BRP”). I...

Läs mer
Twiik