Twiik AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2

Twiik AB (”Twiik” eller “Bolaget”) meddelar idag, den 27 februari 2023, utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”), vilka emitterades i samband med Twiiks företrädesemission under tredje kvartalet 2022. Under perioden 13 februari till och med den 24 februari 2023 hade innehavare av Teckningsoptioner möjligheten att teckna aktier genom nyttjande av Teckningsoptionerna. Totalt tecknades 48 540 aktier, genom utnyttjande av 48 540 Teckningsoptioner vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 0,69 procent. Twiik tillförs därmed cirka 24 270,00 SEK före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital
Twiik tillförs cirka 24 270,00 SEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,0 KSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Twiik öka med 48 540 från 29 147 977 till 29 196 517. Bolagets aktiekapital ökar därmed med 24 270,00 SEK från 14 573 988,50 SEK till 14 598 258,50 SEK.

Kommentar från Anders Gran, VD Twiik AB

Nyttjandegraden för Teckningsoptionerna av serie TO2 var låg då Twiiks aktiekurs har understigit nyttjandekursen för Teckningsoptionerna under en tid. Jag vill ändå ta tillfället i akt och tacka de aktieägare som valt att nyttja sina Teckningsoptioner, vilket bidragit till ytterligare kapital till Bolaget och vårt viktiga uppdrag att ge fler människor möjlighet att leva hälsosammare.

Rådgivare

Mangold är finansiella rådgivare till Twiik i samband med Teckningsoptionerna. Moll Wendén Advokatbyrå är legal rådgivare till Twiik i samband med Teckningsoptionerna.

För mer information vänligen kontakta:
Anders Gran, VD Twiik AB
E-post: anders@twiik.me
Telefon: +46 (0) 70 341 73 25
Hemsida: www.twiik.me

Om Twiik

Twiik AB är ett innovationsbolag med säte i Malmö och kontor i Stockholm. Bolaget utvecklar digitala lösningar som gör det möjligt för tränare och gym att skapa innovativa digitala träningstjänster och därmed digitalisera sitt tjänsteerbjudande och göra bra träning tillgänglig för en större målgrupp. www.twiik.me

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB

Twiik