Nyheter

Kallelse till extra bolagsstämma i Twiik AB (publ)

Aktieägarna i Twiik AB (publ), org.nr 556947-7788, kallas till extra bolagsstämma den 29 februari 2024 kl. 10.00 på Djäknegatan 9, Malmö. Rätt att delta vid extra bolagsstämmanDen som önskar delta i stämman ska: –...

Läs mer

TWIIK AB AVYTTRAR DOTTERBOLAGET TWIIK COACHING TECHNOLOGIES AB

Twiik AB (”Twiik” eller ”Bolaget”) har tecknat aktieöverlåtelseavtal om att avyttra sitt helägda dotterbolag Twiik coaching technologies AB (”Dotterbolaget”) vilket innefattar affärsområdena Gym & Tränare samt Workplace, till BRP Systems Group AB (”BRP”). I...

Läs mer
Twiik