Bolagsinformation

Sista dag för handel i Twiik BTU

Twiik AB (”Twiik” eller ”Bolaget”) meddelar att emissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) har registrerats av Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units (”BTU”) är den 14 juli 2022. Utsökningsdagen för...

Läs mer

VD köper aktier i Twiik

Twiik AB (”Twiik” eller ”Bolaget”) meddelar idag att verkställande direktör Anders Gran har förvärvat 44 000 aktier i bolaget till en genomsnittskurs om 1,16 SEK/aktie.

Läs mer
Twiik