Bolagsinformation

Kommuniké från årsstämma i Twiik AB (publ) den 5 maj 2023

Twiik AB (publ) höll den 5 maj 2023 årsstämma. Vid stämman fattades, bland annat, följande beslut. Fastställande av resultat- och balansräkningenStämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022. Dispositioner...

Läs mer

Twiik utvecklar två nya digitala träningsprodukter

I linje med sin uppdaterade strategi med ökat fokus på motiverande digitala träningsupplevelser kommer Twiik att lansera två helt nya digitala produkter under 2023 – on-demand fitnessprenumerationen Twiik Premium och det digitala bootcampet 100...

Läs mer
Twiik