Bolagsinformation

Kallelse till extra bolagsstämma i Twiik AB (publ)

Aktieägarna i Twiik AB (publ), org.nr 556947-7788, kallas till extra bolagsstämma den 29 februari 2024 kl. 10.00 på Djäknegatan 9, Malmö. Rätt att delta vid extra bolagsstämmanDen som önskar delta i stämman ska: –...

Läs mer

Ändrat datum för bokslutskommuniké i Twiik AB

Styrelsen i Twiik AB (publ) har idag beslutat att ändra datum för publicering av bokslutskommuniké januari-december 2023 till den 27 mars 2024. Tidigare kommunicerat datum var den 6 februari 2024. För mer information, vänligen...

Läs mer
Twiik