Bolagsstämman

Kallelse till extra bolagsstämma i Twiik AB (publ)

Aktieägarna i Twiik AB (publ), org.nr 556947-7788, kallas till extra bolagsstämma den 29 februari 2024 kl. 10.00 på Djäknegatan 9, Malmö. Rätt att delta vid extra bolagsstämmanDen som önskar delta i stämman ska: –...

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Twiik AB (publ) den 5 maj 2023

Twiik AB (publ) höll den 5 maj 2023 årsstämma. Vid stämman fattades, bland annat, följande beslut. Fastställande av resultat- och balansräkningenStämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022. Dispositioner...

Läs mer
Twiik