VDs anförande vid bolagsstämma i Twiik: 2021 – ett starkt år och fortsatt tillväxt

2021 var ett starkt år och 2022 har börjat med fortsatt tillväxt – både avseende omsättning och användning av Twiiks plattform. Antalet aktiva användare per månad ökade med över 150% i April 2022 jämfört med samma månad 2021 och SaaS-affären fortsätter växa.

I samband med Twiiks bolagsstämma 30/5, som genomfördes utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud samt utomstående, distribuerades ett förinspelat anförande av VD Anders Gran där året summerades.

2021 var sammanfattningsvis ett starkt år. Som tidigare kommunicerats fördubblades omsättningen på helåret 2021 jämfört med 2020. Även det första kvartalet 2022 innebär stark försäljning för Twiik. Antalet aktiva användare per månad ökade med över 150% i April 2022 jämfört med samma månad 2021. Sedan det fjärde kvartalet 2021 och fram tills nu har Twiik slagit rekord i antal aktiva användare varje månad.

”Tillväxten sker alltså även efter att träningsbranschen gått tillbaka till ett mer normal läge efter pandemin, vilket har varit vår hypotes hela tiden – digital träning är inte ’antingen eller’ (…) Hybridträning tar plats, vilket passar oss väldigt bra.” säger Anders Gran.

I anförandet kommenterar Anders Gran vidare utvecklingen av bland annat bolagets SaaS-affär och ökande återkommande intäkter som enterpriseaffären innebär. ”Enterpriseaffären ger möjlighet för tränare gym och träningskoncept att tydligare få ut sin egen profil och ta hand om sina medlemmar och existerande kunder samtidigt som man är kopplad med Twiiks nätverk och vårt ekosystem”

Anders Gran kommenterar även fortsatt utveckling och kombinationen av en SaaS-affär och en plattform med nätverkseffekter:
”Vi ser också att vår vision om att vara en plattform som också blir ett nätverk för digital träning online börjar materialiseras. Genom att inte ’bara’ vara ett verktyg för onlineträning, utan också dra nytta av alla kreatörer och konsumenter som finns på plattformen, dra nytta av det nätverk som bildas, skapar vi nya affärsmöjligheter i framtiden och vi skapar nätverkseffekter som växer över tid.”

Hela anförandet finns tillgängligt här ( https://bit.ly/3lY9MDc )

Twiik