VD köper aktier i Twiik

Twiik AB (”Twiik” eller ”Bolaget”) meddelar idag att verkställande direktör Anders Gran har förvärvat 44 000 aktier i bolaget till en genomsnittskurs om 1,16 SEK/aktie.

Efter transaktionerna som skett privat och genom bolag uppgår Anders Grans innehav i Twiik till 59400 aktier vilket motsvarar 0,9% procent av Twiik.

Twiik