TWIIK UTÖKAR STÖD FÖR WEBBLÄSARE I SMART-TV OCH DATOR

Twiik har lanserat en uppdatering av bolagets plattform för digital träning. Genom uppdateringen kan digitala träningspass som tidigare utfördes genom Twiikappen, eller andra appar baserade på Twiiks plattform för digital träning, också genomföras genom webbläsare i Smart-TVs och på datorn.

Onlineträning fortsätter växa och vara en naturlig del av aktiva människors vardag. Under 2021 har nästan tre av tio tränat fysiskt med hjälp av digitala träningspass enligt undersökningen Svenskarna och Internet. Twiik ser en fortsatt ökning av träning med hjälp av bolagets plattform för onlineträning och coaching.

“Onlineträning har blivit en naturlig del i folks träningsvardag. Det handlar både om streamade pass som man utför till exempel i hemmet och pass som man utför på gymmet med digitala instruktioner” säger Anders Gran, VD på Twiik.

Twiiks plattform har tidigare främst varit fokuserad på användning via mobilappar, med möjligheter till avancerad cirkelträning och intelligent loggning av träningspass. Uppdateringen innebär att vissa passtyper numera även kan upplevas direkt via tränarens eller gymmets hemsida.

“Vi vill underlätta för träningskreatörer att sprida sin onlineträning till en större målgrupp. Webblösningen blir viktig då den ger gym och tränare utökade möjligheter att skapa och sälja onlineträning som inte kräver nedladdning av en app för de som inte vill.” fortsätter Anders Gran.

Konsumenten kan nå hemsidan via datorer och surfplattor men också Smart-TVs med webbläsare. Detta gör att utövaren kan uppleva passen på större skärm enklare än tidigare, något som efterfrågas i allt högre grad. Tränare och gym behöver inte ändra sitt innehåll utan alla pass av rätt typ kan göras tillgängliga via systemets sälj- och landningssidor.

“Uppdateringen öppnar intressanta möjligheter för oss att i framtiden utöka tjänsteutbudet i vårt SaaS-erbjudande. Webben är en stark första kontaktpunkt med låga trösklar för användaren.” avslutar Anders Gran.

Twiik