TWIIK TECKNAR PILOTAVTAL FÖR DISTRIBUTION I STORBRITANNIEN

Twiik AB har tecknat avtal med Excelsior Development Technology. Avtalet syftar till att rekrytera tränare baserade i Storbritannien till Twiiks marknadsplats och verktyg för träning online. Initialt handlar det om att identifiera och aktivera ett begränsat antal tränare i syfte att förbereda för en bredare lansering. Det finns över 20 000 personliga tränare i Storbritannien och branschen omsatte över 600M GBP under 2021. Antalet personliga tränare på marknaden spås växa med ytterligare 57 000 tränare mellan 2020-2029. Onlineträning blir en allt viktigare del i personliga tränares erbjudande i takt med att konsumenternas beteende förändras.

Twiik är etablerade i Sverige med växande bas av wellnesskreatörer, tränare och gym. Teknikplattformen är förberedd för internationell expansion och Twiiks enterpriselösning används idag i bland annat Tyskland och Norge.

Som ett steg i att växa marknadsplatsen och bolagets licensaffär har Twiik tecknat avtal med Excelsior Development Technology som är etablerade utbildare och verksamhetsutvecklare inom träningsbranschen i Storbritannien.

“Storbritannien är en intressant marknad med stor potential. Den är i snabb förändring med en tränarindutri som vuxit starkt under en längre tid. Vi har redan idag brittiska användare, men ser en möjlighet att effektivt skala upp med hjälp av en partner”, säger Anders Gran, VD på Twiik.

Excelsior Development Technologies har ett brett nätverk av både tränare, gym och större kedjor vilket inkluderar bland annat David Lloyd Leisure. Man har också arbetat med några av världens största utrustningstillverkare såsom Life Fitness.

“The Personal Trainer market in the UK is transforming and both trainers and consumers are seeking new opportunities. Twiik is a highly capable platform for enabling trainers to create their own online fitness propositions,” says Chris Rock, Managing Partner of Excelsior Development Technologies.

Avtalet syftar till att Excelsior ska rekrytera och aktivera ett begränsat antal tränare från den brittiska marknaden men innehåller en option för utökning och förlängning.

“Vi kommer att följa utvecklingen noga och ser stora möjligheter att utöka samarbetet. Utöver att rekrytera brittiska tränare finns det många tränare som redan finns på Twiik som vill inspirera inspirera utanför Sverige” avslutar Anders Gran.

Källa:
Statista.com
https://www.statista.com/statistics/1194848/personal-training-market-size-uk/

Insure4sport.co.uk
https://www.insure4sport.co.uk/blog/10-personal-trainer-statistics-that-reveal-all-about-the-industry-2021/

Twiik