TWIIK TECKNAR AVTAL MED HEALTH & TRAINING ACADEMY AB

Twiik har tecknat avtal med Health & Training Academy AB (HTA). Samarbetet innebär att HTA kommer att lansera en app utvecklad av Twiik. Appen är en förlängning av HTAs fysiska verksamhet. Avtalet följer Twiiks enterprisemodell som kombinerar en SaaS-licens kombinerat med intäktsdelning vid försäljning av onlineträning.

Konsumenter väljer i allt högre utsträckning digitala träningsalternativ, antingen som komplement till annan träning, eller som primär källa till inspiration. Som en följd ökar också behovet av högkvalitativa träningsalternativ online och därmed också behovet av starka tekniklösningar.
 
Health & Training Academy grundades av Lise-Lott och Patrik Ljung som tidigare bland annat drivit träningsverksamheten på Kockum Fritid, en av Malmös största träningsanläggningar som under deras ledning mer än dubblade i medlemsantal. Under Health & Training Academy har man byggt upp en ny träningsstudio som erbjuder bland annat personlig träning i studion, utomhusträning, träning för företag och snart även träning online.
 
Man har också utvecklat ett träningskoncept som blandar qigong med funktionell träning – något som skiljer sig från mängden.
 
”Vi ville skapa något nytt och har arbetat med konceptet under en tid. Kombinationen av qigong och mer traditionell funktionell träning är kraftfull och otroligt effektiv” säger Lise-Lott Ljung.
 
HTAs grundare är själva erfarna universitetsutbildade tränare, coacher och instruktörer, men de kommer även att samarbeta med flera internationella och nationella tränare inom deras nya unika koncept.
 
Onlineutbudet bygger dels på enskilda workouts med videoinstruktioner, dels på hela träningsprogram med olika inriktningar och målsättningar. Även personliga träningsupplägg kommer att vara en del av erbjudandet online – något man varit mån om redan i utformandet av HTA.
 
”Skalbarhet är viktigt för oss. Konceptet lämpar sig väldigt väl för att upplevas online – något vi haft i tankarna redan från början,” säger Patrik Ljung.
 
För Twiik innebär avtalet en del i en tid av tillväxt inom licensaffären där man idag har kunder som Friskis & Svettis Riks, Actic Group, 16 Weeks of Hell med flera.
 
”Teamet bakom HTA har ett starkt track record och höga ambitioner. Konceptet är starkt och håller hög kvalitet. Vi ser fram emot att vara en del i att skala upp HTAs tjänst och följa deras utveckling,” säger Anders Gran, VD på Twiik.
 
Konceptet är nu under färdigställande och appen under utveckling med planerad lansering under slutet av det andra kvartalet i år.

Twiik