TWIIK presenterar på Mangold Insights investerardag: Siktet inställt på ökade återkommande intäkter och nya digitala träningsprodukter

Den 22/9 deltog Twiiks VD Anders Gran på Mangold Insights investerardag och presenterade bolaget och vägen framåt. Fokus ligger på fler distributionskanaler genom kunder inom enterprisesegmentet, men också på ytterligare digitala träningstjänster. Något som ska ge ytterligare tillväxt och ökad stabilitet för bolaget.

Under Mangold Insights investerar dag den 22/9 i Stockholm presenterade VD Anders Gran Twiik och bolagets väg framåt. Han lyfte bland annat teknikens roll i att få fler människor att leva ett aktivt liv, hur gym och träningskoncept har en viktig roll men också hur konsumenters förväntan tvingar dagens friskvårdsaktörer att agera.

På många sätt snabbspolade pandemin utvecklingen av den digitala träningsindustrin. Det är numera ett faktum att framtidens träning är hybrid – en mix av digital och on-site träning. Men många gym har inte de resurser som krävs för att ta fram den typen av digitala produkter och tjänster som medlemmarna efterfrågar vilket banar väg för aktörer som Twiik som löser just denna utmaning.

Twiik skapar digitala träningsupplevelser och utvecklar tekniken för att kunna distribuera den var, när och hursomhelst.

Genom att erbjuda ett brett utbud av digitala träningsupplevelser och tjänster kan Twiik fylla gymmens behov av att erbjuda och kapitalisera på digital- och hybridträning på ett smidigt sätt. Tekniken är väl genomarbetad och kan appliceras på nästan vilken infrastruktur som helst, via appar eller kopplingar via API. 

“Vi har skapat förutsättningarna för en plattform där syftet är att nå så många konsumenter som möjligt – på ett så enkelt sätt som möjligt. För att nå lönsamhet har ett steg på vägen varit att investera ordentligt i plattformsutveckling. Under 2023 kommer vi fokusera på att lansera nya innovativa koncept samt starta nya projekt med både befintliga och nya kunder. Målet är ökade återkommande intäkter, fler distributionskanaler och ett ökat geografiskt footprint.” säger Anders Gran.

Efter presentationen mottog Anders Gran frågor kring bland annat den fragmenterade konkurrensen men också marknadspotentialen. Twiik har, via sina digitala plattformar riktade mot gym- och hälsobranschen, knutit till sig en stor del av gymaktörerna på den svenska marknaden som antingen använder bolagets digitala träningsprodukter eller teknikplattform. Trots att man nått en god penetration ser Anders Gran inga begränsningar i hur stor andel man kan ta.

“Ca 30-40% av gymanläggningarna i sverige är på ett eller annat sätt kopplade till Twiik, men vi ser egentligen inga hinder för oss att leverera till 100% av marknaden” säger Anders Gran och syftar till bolagets diversifierade produktportfölj.

Industrin för online- och hybridträning förutspås öka med ett snitt på 49% fram till 2026.* Genom en ökad kropps- och hälsomedvetenhet under senare år har Twiik kunnat expandera sin affär inom den digitala fitnessbranschen. 

Twiik har gått från en omsättning på 2,3 miljoner 2019 till 12 miljoner 2022. De återkommande intäkterna under december 2022 på 4,5 MSEK såg en dryg fördubbling jämfört med samma månad 2021. Nu accelererar man B2B-affären rejält och satsar på att bli lönsamma under året. 

Se hela presentationen här: https://youtu.be/QDmX2Bs3xmk

*Källa: https://www.einnews.com/pr_news/570750250/online-virtual-fitness-market-growth-to-thrive-at-rate-49-with-the-rising-penetration-of-smart-devices

Twiik