Twiik offentliggör teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO2

Twiik AB (”Twiik” eller ”Bolaget”) har idag, den 10 februari 2023, fastställt teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”). Teckningskursen uppgår till 0,50 SEK per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier med 7 048 521 från 29 147 977 till 36 196 498 och den maximala emissionsvolymen uppgår till cirka 3,5 MSEK.

Villkor för teckningsoptionerna:

Villkor: En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.
Nyttjandekurs: 0,50 SEK per aktie, courtage utgår ej.
Utnyttjandeperiod: 13 februari 2023 till och med den 24 februari 2023.
Sista dag för handel med TO2: 22 februari 2023.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Twiik i samband med Teckningsoptionerna. Moll Wendén Advokatbyrå är legal rådgivare till Twiik i samband med Teckningsoptionerna.

Twiik