Twiik lanserar ett API för digital träning och stärker sin position som teknisk ledare i branschen

Twiik förstärker sin position som teknisk ledare inom digital träning när man idag lanserar ett API för digital träning. API:et gör det möjligt för partners att utveckla egna träningstjänster och inkludera funktionalitet från Twiiks teknikplattform. Utvecklaren ges samtidigt möjligheten att, genom API:et, koppla upp sig mot Twiiks växande nätverk av tränare och gym och erbjuda eller få tillgång till högkvalitativt träningsinnehåll och coachning.

Marknaden för digital träning växer och allt fler individer tränar online regelbundet. Detta sker både som enda träningsform och som komplement till exempelvis träning på gym eller gruppträning. Marknaden för digital träning växer snabbare än tidigare och förväntas omsätta 80 Miljarder USD 2026, med en årlig tillväxttakt på närmare 50%. On-demand träning pekas ut som en nyckeltrend som driver tillväxt.

Den ökade populariteten har lett till att fler aktörer vill erbjuda träning och friskvård digitalt. Som en följd ökar efterfrågan på verktyg för att digitalisera träningserbjudandet.

”Vi ser fortsatt ett stort intresse från alla delar av träningsbranschen, dels enskilda tränare och inspiratörer, dels stora gymkedjor. Onlineträning är inte längre en nischprodukt” Säger Anders Gran, VD på Twiik.

Det lanseras årligen tusentals träningsappar globalt – år 2020 lanserades över 70 000 appar globalt. Samtidigt som marknaden växer och fler aktörer kliver in, ökar också kraven på att de digitala tjänster som levereras håller en hög standard. 

”Tröskeln för att lansera en enkel webbsida med träningspass krymper – men att skapa en skalbar tjänst, hantera betalningar, olika affärsmodeller och administration av stora mängder kunder är något helt annat. Där tar det ofta stopp för många duktiga tränare och gym som vill utveckla sitt online-erbjudande.” säger Anders Gran. 

Lanseringen innebär ett viktigt steg mot Twiiks mission att göra bra digital träning tillgänglig för fler – oavsett om man är enskild tränare, ett gym eller en stor kedja.

”Med ett API gör vi det möjligt för tränare, gym och även andra digitala träningstjänster, att snabbt skapa innovativa tjänster och samtidigt ha möjligheten att koppla upp sig mot vårt snabbt växande nätverk av tränare och gym. Sedan kan de istället fokusera alla sina resurser på att utveckla de delar som verkligen differentierar dem.” fortsätter Anders Gran

API:et innebär att träningskreatörer – gym, tränare och influencers – kan utnyttja Twiiks teknologi för onlineträning även i egenutvecklade appar och webbsidor. API:et innehåller bland annat teknik för publicering av digitalt träningsinnehåll med stöd för olika typer av betalningsalternativ, träningsdagbok för användarna, sociala träningsgrupper och utmaningar. 

Lanseringen innebär också att digitalt träningsinnehåll som skapats på Twiiks marknadsplats kan göras tillgängligt för fler när det integreras i andra tjänster och plattformar, något som innebär en möjlighet för både producenter och konsumenter. 

”Från Twiiks Coachverktyg kan man redan idag publicera digitalt träningsinnehåll i flera appar och webbsidor. Med API:et skruvar vi upp ambitionen och gör det möjligt för aktörer som redan har en teknisk lösning, app eller webbsida, men som saknar ett starkt system för att skapa och distribuera högkvalitativ digital träning, eller som vill erbjuda färdigt innehåll från tränare och koncept som finns i Twiiks ekosystem” säger Alexander Cugler, Chief System Architect på Twiik. 

Twiiks API är en del av bolagets växande SaaS-affär och erbjuds mot förfrågan från och med idag genom att man kontaktar Twiik på hello@twiik.me.

———
Källor:
https://www.globenewswire.com/news-release/2022/03/22/2407884/0/en/The-Online-Virtual-Fitness-Market-Is-Expected-To-Reach-79-Billion-By-2026-With-The-Rising-Penetration-Of-Smart-Devices-As-Per-The-Business-Research-Company-s-Online-Virtual-Fitness.html

https://www.data.ai/en/go/state-of-mobile-2021/

Twiik