Twiik Bokslutskommuniké 2022: Fortsatt tillväxt och förbättrat resultat under det fjärde kvartalet

Det fjärde kvartalet innebar ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat. Totalt steg bolagets omsättning under det fjärde kvartalet med 60% jämfört med samma period föregående år. För helåret 2022 steg omsättningen med 36% jämfört med 2021.

Fjärde kvartalet i siffror

 • Nettoomsättning: 3 170 (1 982) KSEK
 • Rörelseresultat: -2 262 (-3 458) KSEK
 • Resultat efter skatt: -1 866 (-2 794) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning: -0,14 (-0,42) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,14 (-0,42) SEK

Året i siffror

 • Nettoomsättning: 12 004 (8 856) KSEK
 • Rörelseresultat: -11 126 (-11 058) KSEK
 • Resultat efter skatt: -9 164 (-9 007) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning: -0,89 (-1,67) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,89 (-1,67) SEK 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Den 8 december 2022 beslutade den extra bolagsstämman om en fullt säkerställd företrädesemission samt en riktad nyemission till garanter. Emissionerna genomfördes under slutet av december 2022 och början av januari 2023 och registrerades hos Bolagsverket den 12 januari. Antalet aktier ökade därmed med 15 386 580 aktier och aktiekapitalet med 7 693 290 SEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Appen Rimlig Träning lanseras. Rimlig träning grundades och leds av Vanja Wikström, en av sveriges främsta familjebloggare och influencers samt personliga tränaren Robert Svensson. Enterpriseavtalet tecknades under hösten 2022 och utvecklingen av appen påbörjades under fjärde kvartalet. Rimlig Tränings app samlar inspiratörer med fokus på bra träning som passar in i en fullmatad vardag för en bred målgrupp. 

Kommentar från VD Anders Gran
Det fjärde kvartalet var ett starkt kvartal för Twiik. Vår totala omsättning ökade med 60% jämfört med samma kvartal föregående år som i sig var ett rekordkvartal. Det har också varit ett kvartal där vi målmedvetet blickat inåt för att skapa de bästa förutsättningarna för tillväxt framåt.

Hösten har på många sätt varit en prövning för både konsumenter och de som driver gym och träningsanläggningar med brant stigande kostnader och hög oförutsägbarhet. Trots oroliga tider har vi fortsatt växa och utökat vår kundbas samtidigt som vi på många sätt också har fördjupat våra existerande kundrelationer genom ytterligare gemensamma projekt. Vi agerar på en marknad i förändring vilket gynnar de aktörer som rör sig snabbt och arbetar nära kunden. Att utveckla vår teknikplattform tillsammans med våra kunder är en viktig del av vår strategi – både för att skapa världens bästa plattform och starka kundrelationer.

Vi har under tredje och fjärde kvartalet fortsatt vår väg mot ett positivt kassaflöde, samtidigt som vi fortsätter ta viktiga marknadsandelar. En del i arbetet har bestått av att analysera våra olika intäktsströmmar och prioritera dem utifrån främst kassaflöde snarare än omsättningstillväxt och ökad marknadsandel. Utifrån det arbete som gjorts hittills ser vi tydlig potential i att arbeta mer aktivt med kundprojekt och öka våra investeringar i egna produkter och tjänster som exempelvis företagsutmaningen Teamboost eller vår julkalender som testades under kvartalet. 

När det gäller kundprojekt så har vi fått ett positivt gensvar med flera spännande projekt i startgroparna. Projekten täcker flera delar av plattformen såsom spelifiering, leadsgenerering och marknadsföring. Utvecklingen sker i samklang med vår övergripande plattformsplan samtidigt som det valideras direkt av marknaden.

Våra egna produkter har styrkan att de kan säljas både direkt till kund och via gym och tränare som får en nyckelfärdig produkt att sälja till sina kunder. I egenskap av plattform och ekosystem är vi i en unik position att utveckla innehåll och digitala produkter med goda möjligheter till bred spridning. Teamboost är en naturlig startpunkt, men vi har även inlett arbete kring andra format för digitala träningsprodukter – ett spännande arbete med potential att göra verklig skillnad under 2023.

Under slutet av året genomförde vi en företrädesemission, fullt garanterad av våra större ägare och oss i ledningen. Kapitalet ger oss fart framåt och möjlighet att fortsätta utveckla världens bästa digitala träningsplattform. Jag vill tacka alla aktieägare för förtroendet och ser fram emot att ha er med på vår fortsatta resa. 

Jag är också glad och stolt över teamet på Twiik som tillsammans med våra fantastiska kunder bygger framtidens digitala träning. 

Framåt-uppåt,
Anders Gran, VD

Twiik