Twiik AB (“Twiik” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget erhåller lån om totalt 2,8 MSEK från medlemmar i bolagets styrelse och ledning

Twiik AB (“Twiik” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget erhåller lån om totalt 2,8 MSEK från medlemmar i bolagets styrelse och ledning. Lånevillkoren är överenskomna på marknadsmässiga villkor och förfallodag är den 15 Juli 2024. Bolaget har rätten att återbetala lånet med ränta i förtid.

Twiik AB som utvecklar digitala träningstjänster har upptagit lån från medlemmar i styrelsen samt bolagets ledning. Lånen syftar till att stärka bolagets likviditet samtidigt som besparingsåtgärder genomförs.

Lånen, som erhållits från styrelse och ledning, löper som längst till den 15 Juli 2024 med en årlig ränta på 18 procent. Återbetalning kan ske antingen med likvida medel eller genom kvittning. Bolaget har möjlighet att återbetala lånen i förtid.

”Vi arbetar hårt mot målet att nå lönsamhet. Lånen tillsammans med pågående kostnadsbesparingar ökar våra möjligheter att kombinera fortsatt tillväxt med ett positivt kassaflöde.” säger Anders Gran, VD på Twiik.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Gran, VD på Twiik AB

Telefon: +46 (0)70 341 73 25
E-post: anders@twiik.me
Hemsida: www.twiik.me

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB

[MARMÄRKNING VIA MFN]

Twiik