Twiik AB tecknar avtal med Friskis&Svettis Riks

Twiik AB har idag tecknat avtal med Friskis&Svettis Riks, Sveriges största träningsaktör. Avtalet innebär att Friskis&Svettis kommer att lansera nya digitala träningstjänster med hjälp av Twiiks plattform. Avtalet omfattar Friskis&Svettis över 150 föreningar och 500 000 medlemmar och består av dels en månadslicens baserad på det totala antalet medlemmar och dels en del baserad på försäljning av onlinemedlemskap, digitala träningsupplägg och företagsutmaningar. Ordervärdet på den del som baseras på antal medlemmar beräknas till ca 1.5-2 miljoner kronor under avtalets 12 första månader exklusive intäkter från försäljning. Avtalet gäller tillsvidare.

Träningsindustrin digitaliseras allt snabbare. Konsumenterna förväntar sig att kunna träna var, när och hur de vill och att ha tillgång till sin instruktör och sitt gym eller förening på nya sätt. För Friskis & Svettis är träning online något man arbetat med under en längre tid och man är redo att ta ett större grepp för att möta medlemmarnas behov.

 ”Friskis verksamhetsidé är lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Ett kraftfullt utbud av onlineträning är en viktig pusselbit för att inspirera och erbjuda träning där människor finns. Så att fler kan hitta sin lust till rörelse.” säger Susanne Jidesten, Generalsekreterare på Friskis&Svettis.

Projektet innebär att Friskis & Svettis kommer att lansera en ny träningsapp baserad på Twiiks plattform. Appen gör det möjligt för Friskis&Svettis att erbjuda mer onlineträning och träningsinspiration, digitala träningskurser och personliga träningsupplägg. Lösningen ger också Friskis&Svettis medlemmar möjlighet att föra träningsdagbok och interagera med varandra på olika sätt. 

 ”Ett par Friskis-föreningar har arbetat med Twiiks olika lösningar och fått väldigt positiv respons från medlemmar, ledare och tränare. Det vägde tungt i vårt val av leverantör när vi nu växlar upp vårt digitala erbjudande” fortsätter Susanne Jidesten.

 ”Friskis&Svettis är på en spännande resa. Man har en stark medlemsförankring, är tydligt syftesdrivna och har ett koncept som har stor digital potential.” säger Anders Gran, VD på Twiik.

Avtalet, som gäller tills vidare, består av dels av en månadslicens och dels av en del baserad på intäktsdelning från merförsäljning av digitala träningstjänster och digitala företagsutmaningar samt en tredje del som avser anpassningen av en specifik app för Friskis & Svettis. Månadslicensen baseras på antal medlemmar och fastställs på årsbasis. Beloppet kan därför variera.

Vid tidpunkt för avtalets signering uppskattas ordervärdet till ca 1,5-2 miljoner kronor under avtalets 12 första månader exklusive intäkter från försäljning. Den del som baseras på försäljning av onlinetjänster kan inte estimeras i förväg då flera parametrar påverkar.

”Affären är ett starkt bevis på Twiiks tekniska höjd och ett kvitto på att våra investeringar i plattformen och marknadsplatsen verkligen gör nytta för tränare och gym och i förlängningen för de människor som vill ha ökad tillgång till bra träning.” avslutar Anders Gran.

Twiik