Twiik AB skjuter upp publiceringen av årsredovisning för 2023

Styrelsen i Twiik AB (publ) har idag beslutat om nytt publiceringsdatum för årsredovisningen 2023.

Nytt publiceringsdatum för årsredovisningen är vecka 18 2024. Tidigare kommunicerat datum var vecka 16 2024. Beslutet fattas med anledning av att styrelsen beslutat upprätta en kontrollbalansräkning vilket kommunicerades i pressmeddelande 18 april 2024.

Med anledning av detta flyttas även bolagsstämman till ett senare datum. Datum för stämma meddelas i kallelsen som skickas ut senast 4 veckor före stämman.

Twiik