Twiik AB meddelar utfall i optionsinlösen

Den 25 maj 2022 avslutades nyttjandeperioden för Twiik AB:s (”Twiik” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1. Då kursen för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 under hela perioden överstigit den gällande aktiekursen, har inga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjats.

Under perioden 4 maj 2022 – 25 maj 2022 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 haft rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. En (1) teckningsoption av serie TO 1 gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Twiik till en teckningskurs fastställd till 7,90 SEK. Inga teckningsoptioner har nyttjats och därmed har ingen aktiekapitalökning eller förändring av antalet aktier i Bolaget skett. Antalet aktier i Bolaget är således 6 712 876 aktier och aktiekapitalet är 3 356 438 SEK.

För mer information om teckningsoptionerna av serie TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

Nordic Issuing
Telefon: +46 (0)40-632 00 20
E-post: info@nordic-issuing.se
Hemsida: www.nordic-issuing.se

För ytterligare information om Twiik AB, vänligen kontakta:
Anders Gran, VD
Telefon: +46 (0) 70 341 73 25
E-post: anders@twiik.me
Hemsida: www.twiik.me

Twiik