Twiik AB inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners teckningskurs

Idag den 30 januari 2023 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO2 som emitterades i samband med Twiik ABs (”Twiik” eller ”Bolaget”) företrädesemission under tredje kvartalet 2022.

Teckningskursen vid nyttjande av teckningsoptionerna uppgår till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden 30 januari 2023 till 10 februari 2023. Nyttjandekursen får lägst uppgå till 0,50 SEK per aktie och högst 2,00 SEK per aktie.

Totalt emitterades 7 048 521 teckningsoptioner av serie TO2. En (1) teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 13 februari 2023 till och med 24 februari 2023.

I samband med att nyttjandekursen för teckningsoptionerna är fastställd kommer Twiik att gå ut med ett nytt pressmeddelande.

Rådgivare

Mangold är finansiella rådgivare till Twiik i samband med företrädesemissionen. Moll Wendén Advokatbyrå är legal rådgivare till Twiik i samband med företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:
Anders Gran, VD Twiik AB
E-post: anders@twiik.me
Telefon: +46 (0) 70 341 73 25
Hemsida: www.twiik.me

Om Twiik

Twiik AB är ett innovationsbolag med säte i Malmö och kontor i Stockholm. Bolaget utvecklar digitala lösningar som gör det möjligt för tränare och gym att skapa innovativa digitala träningstjänster och därmed digitalisera sitt tjänsteerbjudande och göra bra träning tillgänglig för en större målgrupp. www.twiik.me

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB

Twiik