Twiik AB ingår låneavtal

Twiik AB (“Twiik” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget erhåller ett lån om 4,5 MSEK från medlemmar i styrelsen. Lånet löper med en ränta om 1 procent per varje påbörjad trettiodagarsperiod. Lånet förfaller till betalning senast den 31 mars 2023 men kan lösas tidigare om Bolaget så önskar.

Fördelningen av lånet anges nedan:

Karl Eklöf 1 000 000 SEK
Magnus Wide genom Djäkne SSIII AB 3 000 000 SEK
Mårten Öbrink genom Öbrink Management AB 500 000 SEK

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Gran, VD på Twiik AB

Telefon: +46 (0)70 341 73 25
E-post: anders@twiik.me
Hemsida: www.twiik.me

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Om Twiik

Twiik AB är ett innovationsbolag med säte i Malmö och kontor i Stockholm. Bolaget utvecklar digitala lösningar som gör det möjligt för tränare och gym att skapa innovativa digitala träningstjänster och därmed digitalisera sitt tjänsteerbjudande och göra bra träning tillgänglig för en större målgrupp. www.twiik.me

Twiik