Twiik AB har avslutat sin likviditetsgaranti från Mangold Fondkommission rörande handeln i aktien

Twiik AB har avslutat sin likviditetsgaranti från Mangold Fondkommission rörande handeln i aktien. Mangold Fondkommissions likviditetsgaranti gäller fram till och med den 20 mars 2024.

Twiik