Twiik AB byter Certified Adviser till Mangold Fondkommission AB

Twiik AB (”Twiik” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) avseende tjänster som Certified Adviser.

Mangold tillträder som Certified Adviser den 20 maj, 2022. Fram till dess kommer Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB att fortsatt agera Certified Adviser åt Bolaget.

För mer information vänligen kontakta:

Anders Gran, VD

Telefon: +46 (0)70 341 73 25

E-post: anders@twiik.me

Hemsida: www.twiik.me

Twiik AB är ett innovationsbolag med säte i Malmö och kontor i Stockholm. Bolaget utvecklar digitala lösningar som gör det möjligt för tränare och gym att skapa innovativa digitala träningstjänster och därmed digitalisera sitt tjänsteerbjudande och göra bra träning tillgänglig för en större målgrupp. www.twiik.me

Twiik