Teckningsperioden i Twiik AB företrädesemission inleds idag den 8 juni 2022

Idag, den 8 juni 2022, inleds teckningsperioden i Twiik AB (”Twiik” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (https://twiik.me/investor-relations/) och kommer även att finnas tillgängligt på Mangold Fondkommissions hemsida (https://mangold.se/aktuella-emissioner/) och på Finansinspektionens hemsida (https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/).

Instruktioner för anmälan kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida samt på Mangold Fondkommissions hemsida.

Preliminär tidplan

Teckningsperiod 8 juni – 22 juni 2022
Handel i uniträtter 8 juni – 17 juni 2022
Handel i BTU 8 juni 2021 till och med omkring v. 28
Offentliggörande av utfallet 27 juni 2022

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiella rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå är legal rådgivare till Twiik AB i samband med Företrädesemissionen.

Twiik