Kvartalsrapport Q3 2022: Ökad omsättning och förbättrat resultat för Twiik

Det tredje kvartalet innebar ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat. Kvartalet präglas normalt av sommarmånader vilka generellt i träningsbranschen innebär något lägre försäljning jämfört med årets två första kvartal.

Försäljning av digitala träningsupplägg och tjänster till konsument genom plattformen har under perioden gått upp med 44% jämfört med föregående år. Twiiks återkommande intäkter från licenser och prenumerationer (ARR) ökade med 78% jämfört med föregående år och uppgick till 4 511 (2 539) KSEK. ARR ökar därmed också jämfört med föregående kvartal (4 202).

Totalt steg bolagets omsättning med 50% jämfört med samma period föregående år. Ökningstakten har därmed snabbats upp jämfört med föregående kvartal (19%).

Twiik har under kvartalet fokuserat på kassaflödet och dels arbetat med kostnadsbesparande åtgärder och dels ökat fokus på produkter och tjänster med större bidrag till kassaflödet. Åtgärderna innebär sammantaget en markant förbättring av rörelseresultatet där förlusten minskade från -3 421 KSEK för det andra kvartalet till -2 237 KSEK för det tredje kvartalet.

Twiiks mjukvaruplattform har fortsatt utvecklats. Under kvartalet har en första version av en app specifikt för tränare utvecklats. Appen lanserades som beta efter kvartalets utgång. Ytterligare förbättringar för slutkonsumenten har implementerats med fokus på att öka konvertering vid köp av träningsupplägg. Förbättringarna innefattar en omarbetad övergripande navigation i Twiik-appen, samt för de kundspecifika appar som väljer att uppgradera. Uppdateringen släpps under det fjärde kvartalet. 

Tredje kvartalet i siffror 

 • Nettoomsättning: 2 848 (1 902) KSEK 
 • Rörelseresultat: –2 237 (-2 587) KSEK 
 • Resultat efter skatt: -1 838 (-2 105) KSEK 
 • Resultat per aktie före utspädning: -0,13 (-0,31) SEK 
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,13 (-0,31) SEK 
 • ARR: 4 511 (2 539) KSEK 

Årets första nio månader i siffror

 • Nettoomsättning: 8 834 (6 874) KSEK 
 • Rörelseresultat: -8 864 (-7 600) KSEK 
 • Resultat efter skatt: -7 299 (-6 213) KSEK 
 • Resultat per aktie före utspädning: -0,80 (-1,26) SEK 
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,80 (-1,26) SEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 

 • Twiik lanserar en app för tränare och gym som vill coacha sina kunder direkt från mobilen. Appen lanseras initialt som sluten beta vilket innebär att en begränsad skara tränare använder appen och ger feedback innan publik lansering.

Kommentar från VD Anders Gran

Vårt viktiga arbete fortsätter. Vårt mål är att fler människor ska leva till sin fulla potential och vår strategi är att sätta smarta digitala verktyg i händerna på de friskvårdsaktörer som varje dag, på olika sätt, kämpar för folkhälsan. 

När jag läser WHOs hälsorapport – Global Status Report on Physical Activity 2022 som släpptes under oktober månad så står det klart att vårt arbete blir allt viktigare – men också att potentialen växer. Fysisk aktivitet kombinerat med en rimlig kosthållning är nyckeln till att minska en stor del av samhällets kostnader, men också att öka livskvaliteten för människor. Hälsofrågan står nu allt mer i centrum både för hela länder och regioner, men också enskilda företag och individer. Marknaden för digital- och hybridträning förväntas fortsätta växa och blir en allt mer självklar del i träningsentreprenörers vardag.

Vår roll som plattform och ekosystem är central för att göra träning och livsstilsförändringar tillgängliga för en bredare massa – och vi ser att vi gör skillnad! 

Detta märks inte minst i våra siffror och nyckeltal. Hundratusentals användare berörs av våra tjänster. Det tredje kvartalet är normalt ett kvartal som präglas av sommarmånaderna och även om säsongsvariationer märks så har vi under årets tredje kvartal levererat på viktiga punkter. Vi ser ökade återkommande intäkter (ARR) där vi höjt oss både jämfört med föregående år, men också med föregående kvartal. Vid utgången av det tredje kvartalet är vår ARR 4 511 TKR en ökning med 78% jämfört med föregående år. Detta är viktiga intäkter för att skapa stabilitet på sikt. 

Vi ser också fortsatt ökad omsättning totalt sett där både konsumentförsäljning och vår SaaS-affär främst bidrar.

Samtidigt som vi följer vår tillväxtplan så har vi under kvartalet agerat på de utmaningar som det rådande börsklimatet skapar. Utfallet av emissionen som genomfördes under det andra kvartalet innebar att vi behövde ställa om och öka vårt fokus på kassaflödet. Vi har sett över kostnader och användning av konsulter samt påbörjat en omställning även på affärssidan, med ökat fokus på de tjänster som levererar mest till sista raden. Åtgärderna ger resultat och vi kan med tillförsikt se att vårt rörelseresultat har förbättrats markant under kvartalet. 

“Sammantaget ser vi att den tekniska plattformen blir starkare, vår förmåga som team ökar och affären växer. Dag för dag, kvartal för kvartal.” 

Twiiks tekniska plattform och den know-how vi byggt upp i organisationen kring digital- och hybridträning är en stark kombination. Under kvartalet har vi utvecklat flera nya funktioner och lagt grunden för ytterligare viktiga förbättringar både för kreatörer och konsumenter. Vi jobbar nära både stora och små enterprisekunder och gör på så vis vår plattform starkare och håller den relevant. Flera viktiga processer i kundsamarbeten har kommit på plats, vilket ökar både hastighet och kvalitet på vår plattformsutveckling. Detta i sin tur möjliggör för oss att utveckla enterpriseaffären och dess bidrag på sista raden.

När vi stänger böckerna för det tredje kvartalet så är det med målmedvetenhet och huvudet högt. Vi har bevisat för oss själva att vi kan kombinera tillväxt med ett förbättrat rörelseresultat samtidigt som vi fortsatt utvecklar produkten. En anledning av många att se positivt på framtiden.

Framåt-Uppåt!

Anders Gran, VD

Twiik