Idag inleds handeln i Twiik AB:s aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market

Idag, den 19 maj 2021, inleds handeln i Twiik AB:s (”Twiik” eller ”Bolaget”) aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Bolagets aktier handlas under kortnamnet TWIIK, med ISIN-kod SE0015797352, och Bolagets teckningsoptioner av serie TO 1 handlas under kortnamnet TWIIK TO 1, med ISIN-kod SE0015948708.

Emission av units inför notering
Noteringen på First North föregås av en emission av units, vars teckningstid pågick under april/maj 2021. Emissionen övertecknades till totalt cirka 34,3 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 213,7 procent, och Bolaget tillfördes cirka 16 MSEK före emissionskostnader. Bolaget tillfördes genom emissionen cirka 890 nya aktieägare.

För mer information om noteringen, vänligen kontakta
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Twiik