Delårsrapport april-juni 2021 – Twiiks starka tillväxt fortsätter

Twiiks starka tillväxt fortsätter under det andra kvartalet. Omsättningen ökade med 159% jämfört med andra kvartalet 2020 och för första gången passerades 1 miljon tränade minuter under ett dygn via Twiik. Bolaget ser en stark trend i tränare och gyms användning av både online coaching och digitala företagstjänster.

Andra kvartalet

 • Nettoomsättning: 2 634 (1 018) KSEK 
 • Rörelseresultat: -2 713 (-1 975) KSEK 
 • Resultat efter skatt: -2 209 (-1 624) KSEK 
 • Resultat per aktie före utspädning: -0,40 (-2,03) SEK 
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,30 (-2,03) SEK 

Första halvåret

 • Nettoomsättning: 4 972 (1 691) KSEK 
 • Rörelseresultat: -5 013 (-4 137) KSEK 
 • Resultat efter skatt: -4 108 (-492) KSEK 
 • Resultat per aktie före utspädning: -1,02 (-0,62) SEK 
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,73 (-0,62) SEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Lyckad marknadstest av Twiiks enterpriselösningar i Norge och Tyskland.
 • En nyemission av units bestående av fyra aktier och en teckningsoption av serie TO 1 genomfördes. Emissionen tecknades till 213,7% och tillförde bolaget 13 439 KSEK efter emissionskostnader.
 • Twiik AB noteras på Nasdaq First North Growth Market den 19 maj.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Lansering av enterpriselösning tillsammans med We Träning & Hälsa. Bakom WE står bland annat hockeyprofilen och experten Niklas Wikegård, den förre fotbollsdomaren och experten Jonas Eriksson samt träningsprofilen Peter Bláha.

Kommentar från VD Anders Gran

Digitaliseringen av träningsindustrin är ett faktum och Twiik är med och leder utvecklingen i Sverige.

Ett år på många sätt präglat av en global pandemi ligger bakom oss. Pandemin har belyst vikten för tränare och gym att i högre grad utnyttja digitala kanaler för att leverera sina tjänster. Vi ser tydligt att investeringarna i tid och pengar från dessa tränare och gym fortsätter även efter att samhället sakta börjat återgå till det normala.

När vi stänger det första halvåret 2021 så är det vårt bästa hittills sett till omsättning. Antalet tränare och gym som väljer Twiik är fler än någonsin och med det följer en stark ökning av våra intäkter.

Allt fler konsumenter har hittat bra onlineträning via Twiik. Under Maj månad noterade vi dagsrekord med över 1 miljon tränade minuter under en dag, något som visar att vi verkligen gör skillnad.

Vi ser ljust på framtiden. Investeringarna i digitaliseringen av branschen ökar kraftigt och det är uppenbart att såväl konsumenter som enskilda tränare och gym ser fördelarna med träning online både som enda träningsform och som komponent i en varierad träningsvardag.

Onlineträning förväntas fortsätta växa både som enskild träningsform och som komplement till träning på anläggning. Både gym och tränare är viktiga spelare i att skapa framtidens digitala tjänsteutbud.

Lagarbete är nyckeln till att driva den förändring vi önskar. Jag är väldigt stolt över vad teamet har åstadkommit och åstadkommer varje dag.

Vi har gjort mycket – men detta är bara början!

Anders Gran, VD Twiik

Twiik