Bokslutskommuniké Q4 2021 – Twiik fördubblar omsättningen för helåret

Twiik gör sitt bästa fjärde kvartal hittills. Utvecklingen följer bolagets plan med fortsatt tillväxt jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen ökar med 30% jämfört med samma kvartal föregående år vilket bidrar till att omsättningen helåret ökar med 105% jämfört med föregående år. Under perioden har den tekniska plattformen fortsatt utvecklats och flera strategiska projekt har genomförts under perioden.

Fjärde kvartalet i siffror

 • Nettoomsättning: 1 982 (1 530) KSEK
 • Rörelseresultat: -3 458 (-5 281) KSEK
 • Resultat efter skatt: -2 794 (-4 515) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning: -0,42 (-5,64) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,32 (-2,38) SEK

Året i siffror

 • Nettoomsättning: 8 856 (4 314) KSEK
 • Rörelseresultat: -11 058 (-11 134) KSEK
 • Resultat efter skatt: -9 007 (-6 426) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning: -1,67 (-8,03) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -1,25 (-5,98) SEK

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Twiiks enterpriseplattform 2.0 släpps. Denna ger nya möjligheter för gym att integrera mot affärssystem och skapa en bättre medlemsupplevelse.
 • 16 Weeks of Hell fördjupar samarbetet och börjar sälja sitt populära Stay-fitprogram via Twiiks marknadsplats.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Enterpriselösningen för Friskis & Svettis Riks, Friskis Go, går live. Ett strategiskt viktigt projekt. Lanseringen innebär att månadslicensen för Friskis Go startar, vilket därmed innebär en stor ökning av bolagets återkommande licensintäkter.
 • Samarbetsavtal skrivs med Edenred, en av världens största förmånsportaler. Avtalet avser den svenska marknaden.
 • I mars upptog bolaget lån om totalt 4,5 MSEK från medlemmar i styrelsen.
 • Den pågående konflikten i Ukraina påverkar i dagsläget inte Twiiks affärsrelationer direkt eller indirekt. 

Kommentar från VD Anders Gran

Under det fjärde kvartalet tog vi flera steg mot vårt mål att ge träningskreatörerna de bästa redskapen för att ge massorna tillgång till bra digital träning.

Vår försäljning fortsätter öka, vi mer än fördubblar vår omsättning på helåret och allt fler tränare och gym hittar sin väg till digital framgång genom Twiik.

Vi lär oss samtidigt ständigt om marknaden och konsumenten. Vi är i återgången till ett mer normalt samhälle efter en pandemi som vänt upp och ner på det mesta. Alltjämt fortsätter Twiiks användarbas och aktiviteten på plattformen att öka – under Q4 registrerades över 1 Miljon träningspass på Twiik. Detta är bevis på att det inte finns någon motsättning mellan träning online och träning on site på ett gym. Konsumenten väljer idag sin egen väg till en sundare livsstil – oavsett kanal.

Twiik fortsätter att utvecklas i nära samarbete med kunder och slutkonsumenter – både avseende förmåga och funktioner och användarvänlighet. Under hösten utvecklade vi en enterpriseuppdatering som visar vägen för framtidens digitala gymupplevelse. Denna lanserades initialt för ACTIC i november.

Just efter kvartalets utgång, i februari 2022, lanserades Friskis Go, Friskis & Svettis rikstäckande onlineträningstjänst. Något som ökar våra återkommande intäkter markant med start under Q1 -22.

Vår position inom enteprisesegementet fortsätter att bli allt starkare. Projekten med ACTIC och Friskis & Svettis Riks är två projekt som är viktiga på vår resa att kombinera en SaaS-plattform med återkommande licensintäkter med en nätverksbaserad marknadsplats där tränare och gym når fler med sina digitala tjänster.

Samtidigt har vi många starka namn utanför gymsektorn, exempelvis träningskoncepten 16 Weeks of Hell, Peppkampen och influencers som Pischa Strindstedt och företagsfriskvård som Twitch. Tillsammans hjälper de tusentals människor till ett mer hälsosamt liv.

När vi stänger det fjärde kvartalet har vi mycket att vara stolta över. Bolagets omsättning har fördubblats för helåret 2021 och vi har under kvartalet lagt en god grund för fortsatt tillväxt inom både försäljning via marknadsplats och en ännu starkare licensaffär. Ett arbete som vi kommer att se de första resultaten av under det första kvartalet 2022.

Sist men inte minst har vi tagit ett viktigt steg mot att sätta fler människor i rörelse.

Framåt-uppåt,
Anders Gran, VD

Twiik