Ändrat datum för bokslutskommuniké i Twiik AB

Styrelsen i Twiik AB (publ) har idag beslutat att ändra datum för publicering av bokslutskommuniké januari-december 2023 till den 27 mars 2024. Tidigare kommunicerat datum var den 6 februari 2024.

Twiik