Svenska

Kommuniké från årsstämma i Twiik AB (publ) den 26 juni 2024

Twiik AB (publ) höll den 26 juni 2024 årsstämma. Vid stämman fattades, bland annat, följande beslut. Fastställande av resultat- och balansräkningenStämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2023....

Läs mer

Valberedningens reviderade förslag inför årsstämman 2024

Valberedningen i Twiik AB (publ) har beslutat att föreslå årsstämman 2024 följande reviderade förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelse. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex stämmovalda styrelseledamöter, utan suppleanter, för...

Läs mer

Förändringar i Twiik ABs ledning

Anders Gran, medgrundare och delägare i Twiik AB (under namnbyte) kommer att vid bolagsstämman lämna rollen som VD för bolaget och istället ta plats i Bolagets styrelse. Marcus Lindskog, idag ansvarig för affärsutveckling i...

Läs mer
Twiik