Möt vår kund – Stadium

Stadium väljer Twiik TeamBoost för att aktivera medarbetarna

Stadium har flera gånger valt att aktivera sina medarbetare med Twiiks lösning för företagsutmaningar – Twiik TeamBoost. När Stadium kör konceptet kallar de den Stadium Staff Challenge och den pågår under fem veckor för alla medarbetare runt om i landet.

Stadium jobbar med hälsofrämjande aktiviteter dels för att leva som man lär – ledorden i organisationen är leva ett hälsosamt liv – dels för att stärka relationerna och lagandan mellan medarbetarna.


Johanna Bradley jobbar som Attraction & People Development Manager och är ansvarig för alla processer som har med medarbetarna att göra. Allt från rekrytering till att se till att medarbetarna trivs på arbetet och att de som lämnar Stadium gör det med en positiv upplevelse. 

Johannas team stöttar alla anställda i organisationen som består av omkring 3500 medarbetare runtom i hela landet. Att köra aktivitetsutmaningar är ett bra sätt att få en gemensam samlingsplats för alla medarbetare. Detta blir extra viktigt med tanke på den geografiska spridning som finns inom organisationen med många olika kontor och butiker utspritt i landet.

Att köra aktivitetsutmaningarna har hjälpt till att lyfta lagandan i hela organisationen. Genom den har spontana träningsgrupper som kör gemensamma träningar dykt upp – en härlig bieffekt av att tävlings- och lagandan stärks.

Internt har engagemanget varit mycket högt. Stadium har varit nog med att utvärdera utfallet efter avslutade utmaningar för att anpassa innehållet till nästkommande omgång. Det har lett till att fler anställda har valt att vara med i utmaningarna med tiden. För Stadium är aktivitetsutmaningarna ett sätt att engagera sina medarbetare och göra något roligt ihop för att stärka lagandan.

Vill du veta mer om vår TeamBoost och hur du kan engaera dina medarbetare? Fyll informuläret nedan eller kontakta marcus.lindskog@twiik.me direkt! 

Med Twiiks TeamBoost kombinerar du nytta med nöje när medarbetarna tävlar med och mot varandra i motion på ett kul och motiverande sätt!
Twiik