Sista dag för handel i Twiik BTU

Twiik AB (”Twiik” eller ”Bolaget”) meddelar att emissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) har registrerats av Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units (”BTU”) är den 14 juli 2022. Utsökningsdagen för BTU är den 18 juli 2022.

I samband med registreringen hos Bolagsverket omvandlas BTU till nyemitterade aktier och teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”). Perioden för utnyttjande av Teckningsoptionerna löper mellan den 13 februari 2023 till och med den 24 februari 2023. Första dag för handel i Teckningsoptionerna på Nasdaq First North Stockholm är 22 juli 2022.

Rådgivare
Mangold är finansiella rådgivare till Twiik i samband med Företrädesemissionen. Moll Wendén Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Anders Gran, VD
Telefon: +46 (0)70 341 73 25
E-post: anders@twiik.me
Hemsida: www.twiik.me

Om Twiik AB

Twiik AB är ett innovationsbolag med säte i Malmö och kontor i Stockholm. Bolaget utvecklar digitala lösningar som gör det möjligt för tränare och gym att skapa innovativa digitala träningstjänster och därmed digitalisera sitt tjänsteerbjudande och göra bra träning tillgänglig för en större målgrupp. www.twiik.me

Twiik