Twiik

Twiik hjälper dig att identifiera och kategorisera dina starka och svaga sidor i din livsstil. Baserat på din motivation, livsstil och hur du mår rekommenderar vi dig program, tips och nya insikter.
Din coach/ expert skickar ut video eller textutmaningar till dig. Du ställer in hur ofta du vill ha och när du vill dem, det är på dina villkor och dina förutsättningar.
Baserat på din profil matchar vi ihop dig med utbildade och kvalitetssäkrade coacher och experter. Alla program är skapade med hjälp av deras kunskap, kreativitet och erfarenhet.

– Utforska själv och hitta din favorit coach/expert

– Sök eller bjud in din favorit

– Följ våra rekommenderade coacher/experter och program.
Kontakta oss på workplace@twiik.me
Kontakta oss på info@twiik.me